Novinka obalka.jpg

Ultreia I

Zdeněk Susa

Krátká anotace:

Putování do Santiaga de Compostela a na konec světa.
Díl I.
Od Vltavy k Loiře.
2. vydání.

Grafická úprava Christina Dumalasová.
Na obálce obraz Jany Pivoňkové.

Doporučená prodejní cena 290 Kč, v internetovém obchodě sleva.

   Cena: 250,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Ultreia II

Zdeněk Susa

Krátká anotace:

Putování do Santiaga de Compostela a na konec světa.
Díl II.
Od Loiry k Atlantiku.
3. vydání.

Grafická úprava Christina Dumalasová.
Na obálce akvarel Jany Pivoňkové.

Doporučená prodejní cena 330,- Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 280,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Laudato si

Zdeněk Susa

Krátká anotace:

Pěší putování z Prahy k Jaderskému moři a Itálií do Assisi a do Říma.
Ilustrace autor a jeho archiv.
Grafická úprava Christina Dumalasová.

Doporučená prodejní cena 380,- Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 350,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Jak roste pes

Zdeněk Susa

Krátká anotace:

"Jak roste pes
aneb
Co jsem zažil na cestě"
jsou autorovy vzpomínky na život od druhé světové války do dneška.

   Cena: 200,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Z pošťákovy brašny

Honza Pošťák Pospíšil

Krátká anotace:

Putování do Santiaga de Compostela a do Říma.

Grafická úprava Tereza Marečková.
Ilustrace Alena Dobiášová.

Doporučená prodejní cena 195 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 165,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Česká poutnice v Japonsku

Alena Bímová

Krátká anotace:

Deník pouti po buddhistických klášterech ostrova Šikoku, kterou autorka vykonala v roce 2015.

Fotografie autorka, kresby Jiří Bím.
Grafická úprava Christina Dumalasová.


Doporučená prodejní cena 140 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 120,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Středokluky

Josef Pospíšil

Krátká anotace:

Středokluky
Panství a obec
Publikace o historii obce vychází jako fotokopie původního vydání z roku 1932 k sedmistému výročí první zmínky o vesnici.

Doporučená prodejní cena 270 Kč.
V internetovém obchodě sleva 50 %.

   Cena: 135,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Pivandr Prahou

Kryštof Materna

Krátká anotace:

Průvodce po vybraných 25 pivovarech v Praze. Současně album na upomínkové samolepky, které budou v pivovarech k dostání. Čtvrtý díl série, která hodlá pokrýt celou Českou republiku.

Doporučená prodejní cena 120,- Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 100,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Pivandr Plzeňským a Karlovarským krajem

Kryštof Materna

Krátká anotace:

Průvodce po vybraných 34 pivovarech Plzeňského a Karlovarského kraje. Současně album na upomínkové samolepky, které budou v pivovarech k dostání. Třetí díl série, která hodlá pokrýt celou Českou republiku.

Doporučená prodejní cena 120,- Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 100,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Pivandr jižním Polskem

Kryštof Materna

Krátká anotace:

Průvodce po vybraných dvaceti pivovarech v příhraničních oblastech Polska - v Dolnoslezském a Slezském vojvodství. Současně album na upomínkové samolepky, které budou v pivovarech k dostání. Pátý díl série Pivandr, tentokrát s dvojjazyčným českým a polským textem.

Doporučená prodejní cena 120,- Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 100,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Sudetští Němci o sobě

Josef Škrábek

Krátká anotace:

Kniha podává jednak komentovaný přehled článků ze sudetoněmeckého tisku, týkajících se sudetoněmeckých sjezdů v posledních třech letech, jednak některé polemiky mezi sudetskými Němci. Dokládá, že sudetští Němci nejsou jednolitou skupinou, ale pestrým společenstvím s různými politickými názory.

Doporučená prodejní cena 200,- Kč.
V internetovém obchodě sleva 15 %.

   Cena: 170,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Býti Němcem / Deutsch zu sein

Walter Piverka

Krátká anotace:

Vzpomínky českého Němce, který v roce 1945 nebyl odsunut a zůstal ve vlasti jako občan druhého řádu.
Německý originál a český překlad v jednom svazku.

Kniha vyšla s přispěním České rady pro oběti nacismu, nadačního fondu, a Česko-německého fondu budoucnosti.

Doporučená cena 170,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 30 %.

   Cena: 119,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Není spravedlnosti na zemi

Oldřich Stránský

Krátká anotace:

Vzpomínky na osudy Židů v Českých zemích od doby Rakouska-Uherska až do současnosti.

Doporučená cena 170,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 30 %.

   Cena: 119,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Cesta do Wannsee

Richard Seemann, ed.

Krátká anotace:

Konečné řešení takzvané židovské otázky a germanizace českých zemí.

Kniha je sestavena z dokumentů bývalého Československého státního archivu, z výpovědí zaznamenaných Židovským muzeem v Praze a Terezínským institutem, z informací pamětníků a z dalších publikací, studií a dokumentů.

Doporučená cena 220,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 50 %.

   Cena: 110,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951, I. díl

A. von Arburg, T. Staněk, ed.

Krátká anotace:

Poprvé od konce druhé světové války je veřejnosti předkládána rozsáhlá dokumentace k těmto důležitým otázkám naší minulosti, která je svou koncepcí, svým obsahem a šíří zcela výjimečným počinem. Edice je výsledkem dlouholeté spolupráce mezinárodního týmu historiků, kteří provedli výzkum v šedesáti archivech České republiky. Zpřístupněné dokumenty, doprovodné texty a komentáře poskytují řadu nových podnětů pro studium společenských poměrů a česko-německých vztahů v pohraničních oblastech českých zemí.

I. díl "Češi a Němci do roku 1945"
Zastřešuje celé dílo.

Doporučená cena 410 Kč.
V internetovém obchodě sleva 15%.

   Cena: 349,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Haleluja. Hebrejská řeč

Richard Feder

Krátká anotace:

Čtyřdílná učebnice hebrejštiny určená pro děti židovských škol. Byla užívána v období mezi dvěma válkami. Po druhé světové válce je prakticky nedostupná. Toto vydání je fotokopií původního vydání. Vychází ve dvou svazcích, které jsou prodejné pouze jako soubor.

Doporučená prodejní cena 320 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 270,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Vnuci prezidenta T. G. Masaryka

Libuše Paukertová-Leharová

Krátká anotace:

Herbert a Leonard Revilliodovi a jejich zvláštní osudy.

Předmluva Josef Tomeš.
Grafická úprava Christina Dumalasová.

Doporučená cena 180,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 50 %.

   Cena: 90,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Zápisky legionářovy

Josef Kliment

Krátká anotace:

Kniha je vyprodána.

Ze života a bojů na Rusi ve světové válce v letech 1914-1919.

Doporučená cena 130,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 50 %.

   Cena: 65,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Tělo a duše ve zdraví a nemoci

Zdeněk Susa

Krátká anotace:

Lékař po padesáti letech služby v různých zdravotnických zařízeních přemýšlí o medicíně v souvislostech těla, duše a dalších lidských rozměrů.
3. opravené a doplněné vydání.
Grafická úprava a obálka Christina Dumalasová.

Doporučená prodejní cena 180 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 150,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Zpytování

Ondřej Macek, editor

Krátká anotace:

Studie a eseje k evangelické identitě

Autoři studií: Milan Balabán, Ladislav Beneš, Jan Černý, Karl-Christoph Epting, Pavel Filipi, Petr Fryš, Pavel Hošek, Lenka Karfíková, Pavel Keřkovský, Erazim Kohák, Ondřej Kolář, Petr Macek, Jana Nechutová, Petr Pokorný, Josef Smolík, Petr Sláma, Jan Štefan, Jakub S. Trojan, Josef Veselý, Jaroslav Vokoun.

Doporučená cena 190,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 50 %.

   Cena: 95,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Jak se modlit

Martin Luther

Krátká anotace:

Práce Martina Luthera "Jak se modlit. Rada pro dobrého přítele" je doplněna sbírkou jeho modliteb. Překlad a závěrečná studie Ondřej Macek.

Druhé upravené vydání vychází v Lutherově jubilejním roce.
Doporučená prodejní cena 150,- Kč
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 125,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka

Mirek Čejka, ed.

Krátká anotace:

Studijní vydání staročeského textu z 16. století s poznámkovým aparátem.
Původní titul spisu je "Hyſtorya prawdjwá o Některych zwlaſſtnjch wěcech, a diwných Božjch ſkutcých w Swětě, obzwlaſſtně pak přj Gednotě Bratrſke, ſtalych. Od gednoho Pobožného Muže pro budaucý památku ſepſaných, a wtento Spis vwedených".
Editor doc. PhDr. Mirek Čejka.
Grafická úprava a návrh obálky Karolína Loskotová

Doporučená prodejní cena 280 Kč, v internetovém obchodě sleva.

   Cena: 210,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Michelob - pivo z Čech

Reiner Kreissl

Krátká anotace:

Literárně zpracované rodinné a osobní vzpomínky na společný život Čechů, Němců a Židů na pomezí Rakovnicka a Žatecka.

Doporučená cena 130,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 50 %.

   Cena: 65,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Aby se tu dalo žít II

Přemysl Janýr

Krátká anotace:

Výběr textů publikovaných v Britských listech
II. díl
Obálku s použitím obrazu Venduly Císařovské
navrhla Christina Dumalasová.

Doporučená cena 290 Kč. V internetovém obchodě sleva 30 %.

   Cena: 203,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Kdo se vydal na cestu, má o čem vyprávět

Feigl, Josef

Krátká anotace:

Vzpomínky na 20. století se všemi jeho těžkými zvraty. Autor prožil i s manželkou čtyři roky v lodžském ghettu, přesto si zachoval pozitivní pohled na život.

Uspořádala Eva Feiglová.
Grafická úprava a návrh obálky Petr Novák.
Součástí knihy je mini CD, které obsahuje autentický záznam vyprávění Josefa Feigla.

Doporučená prodejní cena 220,- Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 185,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Psychiatrické ilustrované kalendáře lidí, zvířat, věcí a událostí

Kamil Kalina

Krátká anotace:

Psychiatrovy verše vyrostlé ve svérázném prostředí psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích.

Doporučená cena 100,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 30 %.

   Cena: 70,- Kč

Přidat knihu do košíku
Novinka obalka.jpg

Slova inspirovaná řekou

Emil Kaplánek - Jarmila Kaplánková

Krátká anotace:

Tou řekou je Labe v Čelákovicích, kde Emil Kaplánek působil jako učitel hudby, zpěvák a varhaník. Kniha má tři části. První jsou verše jeho ženy Jarmily, druhou jeho postřehy a deníkové záznamy, třetí jejich životopisy a vzpomínky synů, kteří knížku připravili k dvacátému výročí smrti obou rodičů.

Doporučená cena 300,- Kč. V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 270,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Krkonošská pouť

Zdeněk Susa

Krátká anotace:

Putování po stopách Karla Hynka Máchy do Krkonoš a zase zpátky. Bohatě ilustrovaná kniha vychází k Hynkovým dvoustým narozeninám.

Doporučená cena 380,- Kč.
V internetovém obchodě sleva 30 %.

   Cena: 266,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Putování pomezím

Zdeněk Susa

Krátká anotace:

Pouť kolem České republiky a zajímavosti po obou stranách státní hranice. Jako přídavek putování po zemské hranici česko-moravské.

Fotografie autor.
Grafická úprava Christina Dumalasová.

Doporučená cena 390 Kč.
V Internetovém obchodě sleva.

   Cena: 350,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Budoucnost stárnutí v Evropě

Alan Walker, ed.

Krátká anotace:

Budoucnost stárnutí v Evropě
Dlouhověkost jako kapitál.

Z anglického originálu „The Future of Ageing in Europe“ přeložila Lucie Kellnerová Kalvachová.
Grafická úprava a návrh obálky Karolína Loskotová.

Doporučená prodejní cena 380 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 340,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Camino del Norte

Radomila Antošová

Krátká anotace:

Camino del Norte
Moje svatojakubská pouť ve Španělsku

Deník pouti do Santiaga de Compostela méně užívanou severní cestou.
Fotografie autorka.
Grafická úprava Christina Dumalasová.

Doporučená cena 140 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 120,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Matka a syn poutníky v Japonsku

Alena Bímová

Krátká anotace:

Deník pouti po buddhistických a šintoistických klášterech ostrova Šikoku, kterou autorka vykonala v roce 2013 se svých synem Janem.

Fotografie Jan Bím, kresby Jiří Bím.
Grafická úprava Christina Dumalasová.


Doporučená prodejní cena 140 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 120,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Český pivní atlas

Kryštof Materna, Jiří Hasman

Krátká anotace:

Český pivní atlas zachycuje současný stav českého pivovarnictví v širokých souvislostech a prostřednictvím přehledných map odhaluje
– působnost českých pivovarů v jednotlivých obcích celé České republiky
– podrobnou strukturu pivní nabídky v českých krajích
– pečlivě utajovanou spolupráci pivovarských skupin
– a mnoho dalšího.
Zjistěte, kde všude se točí Vaše oblíbená značka. Podívejte se, jaká piva můžete ochutnat ve Vašem regionu. Poznejte doposud skryté síly, které hýbou českým pivním trhem.

Grafická úprava a návrh obálky Martina Jakimeczková.

Doporučená prodejní cena 395 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 300,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Pivandr Středočeským krajem

Kryštof Materna

Krátká anotace:

Průvodce po vybraných 25 pivovarech Středočeského kraje. Současně album na upomínkové samolepky, které budou v pivovarech k dostání. První díl série, která hodlá pokrýt celou Českou republiku.

Doporučená prodejní cena 120,- Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 100,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Pivandr Ústeckým a Libereckým krajem

Kryštof Materna

Krátká anotace:

Průvodce po vybraných 23 pivovarech Ústeckého a Libereckého kraje. Současně album na upomínkové samolepky, které budou v pivovarech k dostání. Druhý díl série, která hodlá pokrýt celou Českou republiku.

Doporučená prodejní cena 120,- Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 100,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Dějiny osobně prožité a protrpěné

Josef Škrábek

Krátká anotace:

Jednou z nejúspěšnějších knih o česko-německé problematice je „Včerejší strach“ Josefa Škrábka (tři česká a dvě německá vydání). Čtenářsky zvláště přitažlivou částí knihy jsou autorovy osobní zážitky. Tuto memoárovou část Josef Škrábek podstatně rozšířil v této své nové knize. Vzpomíná na dětství syna českého otce a německé matky v předválečném pohraničí, pokračuje protektorátem a poválečnými zkušenostmi – ze studia, z vězení, z amnestie, z práce v továrně, z redakční činnosti a z mnoha dalších profesí. Spojuje své osobní zážitky s historickými událostmi a závažnými problémy naší společnosti od první republiky po současnost. „Dějiny osobně prožité a protrpěné“ umožňují nově pochopit mnoho osudových chvil. Škrábek píše velmi srozumitelně i o komplikovaných problémech. Jakoby mu osud umožnil nadhled zdola a přehled zevnitř.

Doporučená prodejní cena 360 Kč, v internetovém obchodě sleva.

   Cena: 290,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Mír v srdci Evropy / Frieden im Herzen Europas

Werner Strik

Krátká anotace:

Dvojjazyčný sborník textů "moravského Němce" - lékaře-humanisty, moravského patriota a stavitele mostů mezi Čechy a Němci.

Redakce Jiřina Rybáčková a Zdeněk Susa.
Překlad do češtiny Karla Korteová.
Grafická úprava a návrh obálky Christina Dumalasová.

Doporučená prodejní cena 180 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 150,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Deník

Věra Kohnová

Krátká anotace:

Dvanáctiletá židovská dívka z Plzně si psala deník od prázdnin 1941 do ledna 1942 - do odjezdu transportu plzeňských Židů do Terezína, z něhož se nikdo z rodiny nevrátil.
Vychází faksimile deníku spolu s jeho překladem do angličtiny a do němčiny v jednom svazku.

Kniha vyšla s přispěním České rady pro oběti nacismu, nadačního fondu.

Doporučená cena 250,- Kč,
v internetovém obchodě sleva.

   Cena: 150,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Poločas války

Richard Seemann

Krátká anotace:

Rok 1943 byl přelomem ve 2. světové válce. Autor ho popisuje na základě dokumentů, které byly zpřístupněny kolem roku 1968. 1. vydání roku 1970 šlo z tiskárny rovnou do stoupy.

Doporučená cena 140,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 50 %.

   Cena: 70,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Cizincem mezi svými

Rudolf Prostředník-Zacharias

Krátká anotace:

Vzpomínky františkolázeňského archiváře, muže téměř neuvěřitelných osudů, na složité životní putování dvacátým stoletím. Na motivy knihy byl natočen dokument České televize.

Doporučená cena 220,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 50 %.

   Cena: 110,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Znovu bych mu ruku podala!

Emilie Veverková

Krátká anotace:

Paměti manželky nejdéle vězněného českého novináře Dr. Josefa Veverky, který v nacistických a komunistických věznicích prožil 17 let života.

Doporučená cena 150,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 30 %.

   Cena: 105,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Hasafah haivrit

Richard Feder

Krátká anotace:

Učebnice hebrejštiny.
Autorská spolupráce Josef Goldschild.
Předmluva Jaroslav Achab Haidler, obálka Jana Pivoňková, grafická úprava Samuel Titěra.

Doporučená cena 200,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 15 %.
(Kniha je dostupná také v knihkupectví Kalich v Jungmannově ulici v Praze 1.)

   Cena: 170,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Všivá doba

František Vaněček

Krátká anotace:

Období Charty 77 v deníkových záznamech a glosách jednoho z jejích signatářů.

Doporučená cena 120,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 50 %.

   Cena: 60,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Zdraví a nemoc

Zdeněk Kalvach

Krátká anotace:

Nárys problematiky pro studenty nezdravotnických programů

Grafická úprava Karolína Loskotová

Cena 260,- Kč
V internetovém obchodě sleva

   Cena: 200,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Co mi je? Leukémie!

Marek Kopecký, Ester Kopecká, Simona Kopecká

Krátká anotace:

Dokument Marka Kopeckého o pětiletém boji s akutní leukémií, doplněný svědectvím jeho sestry Ester, která mu věnovala kostní dřeň, a básněmi jeho ženy Simony. Navzdory hořkému konci je knížka oslavou lidské statečnosti a naděje.

Doporučená prodejní cena 160 Kč,
v internetovém obchodě sleva 30 %.

   Cena: 112,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Křesťané v zemi indiánů

Michael Martinek

Krátká anotace:

Autor je salezián - kněz a pedagog. Na cestě latinskou Amerikou se zajímá o prorůstání indiánských kultur a křesťanství, o současnou sociální situací i o možnosti, jak se pro její zlepšení mohou dnes křesťané angažovat, zejména mezi mládeží.

Doporučená cena 200,- Kč,
v internetovém obchodě sleva 50 %.

   Cena: 100,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Dějiny kazatelské stanice v Mladé Boleslavi

Karel Hájek, Jan Mašek

Krátká anotace:

Dějiny kazatelské stanice a pozdějšího evangelického sboru v Mladé Boleslavi.
Kapitoly z kroniky Karla Hájka z roku 1962 doplnil Jan Mašek.

Grafická úprava Tereza Marečková.

Doporučená prodejní cena 140 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 100,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Duchovní služba v postkomunistickém vězení

Bohdan Pivoňka

Krátká anotace:

Duchovní služba v postkomunistickém vězení
aneb
ohlédnutí za dvacetiletím Vězeňské duchovenské péče
je zasvěceným dílem zakladatele a pak historicky prvního hlavního vězeňského kaplana VS ČR.

Grafická úprava a návrh obálky Karolína Loskotová.
Doporučená prodejní cena 300,- Kč, v internetovém obchodě sleva.

   Cena: 250,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Aby se tu dalo žít I.

Přemysl Janýr

Krátká anotace:

Výběr textů publikovaných v Britských listech
I. díl
Obálku s použitím obrazu Venduly Císařovské
navrhla Christina Dumalasová.

Doporučená cena 290 Kč. V internetovém obchodě sleva 30 %.

   Cena: 203,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Čas a žití

Hynek Lauschmann

Krátká anotace:

Pozoruhodná kniha překračující hranice mezi vědou a spiritualitou.

Grafická úprava a návrh obálky s použitím autorovy fotografie Samuel Titěra.
Doporučená prodejní cena 180,- Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 150,- Kč

Přidat knihu do košíku
 
Novinka obalka.jpg

Vážený pane profesore...

Šimek, Jiří

Krátká anotace:

Vážený pane profesore...

Virtuální rozhovor s Tomášem Halíkem, farářem Akademické farnosti Praha.

Grafická úprava Zuzana Straková.
Návrh obálky Christina Dumalasová.

Doporučená prodejní cena 150 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

   Cena: 125,- Kč

Přidat knihu do košíku