Novinka obalka.jpg

   Cena: 210,- Kč

Přidat knihu do košíku

Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka

Mirek Čejka, ed.

Krátká anotace:

Studijní vydání staročeského textu z 16. století s poznámkovým aparátem.
Původní titul spisu je "Hyſtorya prawdjwá o Některych zwlaſſtnjch wěcech, a diwných Božjch ſkutcých w Swětě, obzwlaſſtně pak přj Gednotě Bratrſke, ſtalych. Od gednoho Pobožného Muže pro budaucý památku ſepſaných, a wtento Spis vwedených".
Editor doc. PhDr. Mirek Čejka.
Grafická úprava a návrh obálky Karolína Loskotová

Doporučená prodejní cena 280 Kč, v internetovém obchodě sleva.

Popis knihy:

Text Historie pochází z roku 1579 a je dochován asi ve čtyřech opisech, z nichž je pro edici relevantní vlastně jen jeden, a to rukopis z Cerroniho sbírky v Brně; je zřejmě nejstarší a byl pořízen anonymním bratrským opisovačem roku 1625. Dílo je nedocenitelným dokladem bratrské interní historiografie 16. století, dobové memoárové a věcné literatury i polemického apologeticko-teologického žánru. Edice je tedy autentickým zdrojem poznání významných historických událostí a pronásledování Jednoty bratrské po válce šmalkaldské a nahrazuje zcela nevyhovující a dnes již koneckonců nedostupný pokus o prezentaci tohoto díla Františkem Bednářem (Jakub Bílek: Jan Augusta v letech samoty. 1548 – 1564. Praha [Laichter] 1942. Sloupové pamětní. Kniha třetí). U Bednáře nejde ani o edici ve vlastním slova smyslu; je to spíše textová koláž s velkým množstvím svévolných subjektivních změn, jazykových a interpretativních náhrad a interpolací.
Naše edice tedy vychází z nejspolehlivějšího rukopisu a má poměrně omezený kritický aparát, jde tedy o edici studijní.

Ukázka:

Název edice:
ISBN: 978-80-88084-14-3
Rok vydání: 2018
Info (vazba, počet stránek): váz., 300 s.