Novinka obalka.jpg

   Cena: 165,- Kč

Přidat knihu do košíku

Z pošťákovy brašny

Honza Pošťák Pospíšil

Krátká anotace:

Putování do Santiaga de Compostela a do Říma.

Grafická úprava Tereza Marečková.
Ilustrace Alena Dobiášová.

Doporučená prodejní cena 195 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

Popis knihy:

Autor ve svých padesáti letech onemocněl zatím nevyléčitelným krevním nádorovým onemocněním. To stálo za jeho niternou proměnou i za jeho probuzenou touhou putovat po stopách poutníků křesťanských poutí v minulých staletích.

Ukázka:

Z předmluvy prof. MUDr. Romana Hájka, CSc.

Autor knihy podnikl dvě poutě, do Santiaga de Compostela a do Říma. Lze vyčíst, že okolnosti a lidé související s mnohočetným myelomem mu byli velkou inspirací a životním impulsem poutě vykonat. Již samotná skutečnost, že člověk s rozbitou páteří a aktivní nádorovou nemocí vyžadující intenzivní léčbu vykoná takto fyzicky náročnou pouť, je pozoruhodná. Avšak jak to v životně přelomových okamžicích obvykle bývá, rozhodující změny se odehrávají v naší duši. Sledovat a vnímat přerod autora v průběhu
putování je mimořádně silný zážitek. Postupně si uvědomoval ten nejniternější smysl vlastní poutě a oprostil se od všeho nepodstatného.
V knize jsou velmi otevřeně a upřímně popsané zlomové okamžiky cesty, ve kterých prohluboval svou víru a dosáhl velkého stupně pokory. Často to byly nepatrné symbolické události, pro jiné lidi by dost možná představovaly bezvýznamné okamžiky. Ale tak to bývá – úsilí, trpělivost, víra a pokora nám umožní změnu vnímání a následnou, téměř nenápadnou, přeměnu. Věci či činy, zdánlivě nevýznamné či nahodilé, dostávají najednou nový hlubší význam a pro jedince, jehož se změny dotýkají, novou důležitost.
Snad je i škoda, že kniha není textem rozsáhlejší, neboť čtenáři nabízí v krátkém sledu bez odpočinkových pasáží mnoho silných míst k hlubokému zamyšlení. Aspoň já bych je uvítal.
Takto krásných osobních příběhů není nikdy dost. A tento příběh je důkazem, že změna vlastního života je možná, nezávisle na obtížích, které nám život klade do naší osobní pouti. Upřímně si přeji, aby byl inspirací pro řadu z nás.

Název edice:
ISBN: 978-80-88084-07-5
Rok vydání: 2017
Info (vazba, počet stránek): váz., 250 s.