Novinka obalka.jpg

   Cena: 125,- Kč

Přidat knihu do košíku

Vážený pane profesore...

Šimek, Jiří

Krátká anotace:

Vážený pane profesore...

Virtuální rozhovor s Tomášem Halíkem, farářem Akademické farnosti Praha.

Grafická úprava Zuzana Straková.
Návrh obálky Christina Dumalasová.

Doporučená prodejní cena 150 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

Popis knihy:

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., je široce vzdělaný lékař, specializovaný ve vnitřním lékařství a v psychiatrii, který od roku 1990 rozvíjí a učí zdravotnickou etiku. Je jedním z editorů první monografie o psychosomatické medicíně v ČR (1993) a autorem knihy Lékařská etika, kterou v roce 2015 vydalo nakladatelství Grada. V roce 1995 napsal populárně-naučnou knihu Lidské pudy a emoce: jak jim porozumět a jak s nimi žít (nakl. Lidové noviny). Pochází z jihočeské katolické selské rodiny, sám se již narodil v Praze, kde také vystudoval lékařskou fakultu a v dětství a v mládí ministroval v kostele sv. Jiljí na Starém Městě pražském.

Ukázka:

Z recenze Mgr. et Mgr. Ondřeje Doskočila, Th.D.:

Klíč k pochopení svých úvah dává čtenáři sám autor, když v úvodu vypráví půvabnou židovskou anekdotu o Kohnovi jdoucím si půjčit sáně k Roubíčkovi; cestou jej napadají všechny možné námitky, které naň Roubíček „vybalí“, až svou prosbu přednese. A tak stránku za stránkou můžeme sledovat Kohna-Šimka sestupujícího k Roubíčkovi-Halíkovi a na každém patře jednotlivých kapitol nás „Kohn“ přesvědčuje, že od „Roubíčka“ vlastně nic nechce, protože stejně dobře ví, co by mu odpověděl. Je otázkou, proč se Šimkovým "Roubíčkem“ stal právě Halík. Neměla by být spíše Šimkova slova adresována náboženským fundamentalistům s jejich katechismovými odpověďmi? A ba že ne! Ti mají dopředu jasno, kdo a za jakých podmínek je „půjčení sání hoden“. Halík je však přesvědčen o tom, že je schopen křesťanské poselství tlumočit těm, kdo nesměle postávají v kostelním atriu, aby se nebáli vzít za kliku a vstoupili do chrámové lodi. Šimek však již okusil, jaké je to uvnitř, a cosi jej nutí k tomu stoupnout si za mříž kostelních dveří, a necítí se být Halíkovou nabídkou nijak zvlášť osloven. Tím cosi, co jej nutí postávat v pomyslném atriu a dění uvnitř zpovzdálí sledovat, je jazyk, jímž se tam uvnitř mluví, jazyk, který přes veškerou snahu nekoresponduje s autorovou osobní i profesní zkušeností. Halík ve svých knihách odpovídá na otázky, které mu nikdo nepoložil, Šimek klade profesorovi otázky, aniž by čekal na odpověď, protože stejně ví, jaká bude. Možná by stálo za to, aby „Kohn“ u „Roubíčka“ opravdu zazvonil a „Roubíček“ nejen deklaroval, že ty svoje sáňky milerád půjčí, ale na zazvonění i otevřel. Pak by si spolu dost dobře možná i vesele zasáňkovali.

Název edice:
ISBN: 978-80-88084-09-9
Rok vydání: 2016
Info (vazba, počet stránek): brož., 104 s.