Novinka obalka.jpg

   Cena: 340,- Kč

Přidat knihu do košíku

Budoucnost stárnutí v Evropě

Alan Walker, ed.

Krátká anotace:

Budoucnost stárnutí v Evropě
Dlouhověkost jako kapitál.

Z anglického originálu „The Future of Ageing in Europe“ přeložila Lucie Kellnerová Kalvachová.
Grafická úprava a návrh obálky Karolína Loskotová.

Doporučená prodejní cena 380 Kč.
V internetovém obchodě sleva.

Popis knihy:

Kniha „The Future of Ageing in Europe“, jejíž český překlad se dostává čtenářům do rukou necelé 2 roky po originálním vydání, je pozoruhodný počin.
Početný mezinárodní autorský kolektiv pod vedením profesora Alana Walkera zpracoval z grantového pověření Evropské komise naléhavé téma „stárnutí v Evropě“ unikátně uceleným způsobem, a to nikoliv pouze „výzkumně akademicky“, ale pro potřeby veřejných politik a s ohledem na obecné povědomí. Nesmírně důležité je, že se kniha, respektive názory autorů, nevezou na vlně demografické paniky spoluutvářené despektem ke stáří a domnělou neodvratností senilního marasmu, což posléze vede
k ageismu, věkové diskriminaci. Naopak: kniha podloženě podporuje humanistický koncept aktivně modulovaného úspěšného stárnutí a zdravého, aktivního stáří, který je leitmotivem oficiálního postoje Světové zdravotnické organizace i Organizace spojených národů.

Ukázka:

Název edice:
ISBN: 978-80-88084-31-0
Rok vydání: 2021
Info (vazba, počet stránek): brož., 360 s.